A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu
Wersja z dnia: 2016-11-28
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 2016-09-16
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie Odpowiedzi na petycję Pana Karola Breguły dot. ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

Wersja z dnia: 2016-09-15
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie "Petycja dotycząca ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego- uzupełnienie z dnia 16.09.2016 r."

Wersja z dnia: 2016-09-15
Powód wprowadzenia zmian:

txtbtmdsf