A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu
To jest wersja archiwalna z dnia 2015-04-16, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. Zadania PKN polegają na określaniu stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej, organizowaniu i nadzorowaniu działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm oraz reprezentowaniu Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych: CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny), CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki), ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna).

Wizja:

PKN nowoczesną jednostką organizacyjną o osobowości prawnej, opartą na wiedzy, znaną powszechnie i cenioną w Polsce i na świecie, niezależną i otwartą na potrzeby rynku i administracji publicznej, zaspokajającą potrzeby użytkowników i świadczącą usługi o wysokiej jakości i w wymaganym czasie.

Misja:

Sprawnie organizować działalność normalizacyjną zgodnie z rozwiązaniami europejskimi i międzynarodowymi, wypracowanymi przy aktywnym współudziale krajowych ekspertów, wspierającą krajową politykę techniczną, w celu ułatwienia wymiany handlowej, zapewnienia konkurencyjności polskim producentom; dostarczać wszystkim zainteresowanym produkty normalizacyjne o wysokiej jakości, w uzgodnionych terminach, odpowiadające wymaganiom rynku.

Cele:

  • umacnianie pozycji PKN jako organizacji koordynującej i promującej system normalizacji dobrowolnej w Polsce; obiektywnego i sprawnego organizatora prac normalizacyjnych świadczącego usługi wysokiej jakości na rzecz polskiej gospodarki i społeczeństwa;
  • potwierdzenie prawne statusu organizacji niezależnej od jakichkolwiek wpływów i autonomicznej;
  • aktywne współuczestnictwo w działalności międzynarodowych i regionalnych organizacji normalizacyjnych;
  • stworzenie podstaw organizacji wirtualnej.

Polski Komitet Normalizacyjny
siedziba: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawaadres do korespondencji: skr. poczt. 411, 00-950 Warszawa 1
www. pkn.plOpublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2015-04-16
Autor: Marta Hejduk
Dokument z dnia: 2015-04-15
Dokument oglądany razy: 545 020
txtbtmdsf