A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, Rozdział II, nakłada na krajową jednostkę normalizacyjną (PKN) obowiązek informowania zainteresowanych stron o opublikowanych i wycofanych normach i innych dokumentach normalizacyjnych. Poniższe linki zawierają zestawienia Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych oraz wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).


Opublikowane PN/PDN
Wycofane PN/PDNOpublikował: Grzegorz Głozak
Publikacja dnia: 2016-08-31
Autor: Marta Hejduk
Dokument z dnia: 2015-04-15
Dokument oglądany razy: 19 907
txtbtmdsf