A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu
To jest wersja archiwalna z dnia 2016-11-28, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Petycja dotycząca ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Petycja dotycząca ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego- uzupełnienie z dnia 16.09.2016 r.

Petycja zawiera postulat podjęcia działań w celu usprawnienia wykonywania ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.


1. Data złożenia: 12 września 2016 r.

2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Karol Breguła

3. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 30 listopada 2016 r.


Odpowiedź na petycję Pana Karola Breguły dot. ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznegoOpublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2016-11-28
Autor: Marta Hejduk
Dokument z dnia: 2016-09-15
Dokument oglądany razy: 3 937
txtbtmdsf