A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu
To jest wersja archiwalna z dnia 2017-12-11, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego


Działając zgodnie z § 7 oraz § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729) Polski Komitet Normalizacyjny informuje, że posiada zbędny składnik majątku ruchomego przeznaczony do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom.

 

 

Wykaz składnika majątku ruchomego

 

Samochód osobowy: Toyota Corolla
Rok produkcji:  2008
Pojemność silnika: 1364 cm3
Liczba miejsc: 5
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Przebieg: 113 000 km
Wyposażenie dodatkowe: komplet kół letnich
Stan techniczny: adekwatny do przebiegu i okresu eksploatacji

 

 


Podmioty zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem ww. samochodu proszone są o złożenie pisemnych wniosków z dopiskiem na kopercie „Toyota Corolla" do

 

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

 

do Kancelarii w godzinach od 8.00 do 15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2017 roku.

 

Wniosek, zgodnie z § 38 ust. 4 rozporządzenia, powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę, siedzibę, adres i telefon podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

 

O przekazaniu składnika decydować będzie kolejność wpływu wniosku do Kancelarii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego oraz ustalenia terminu ewentualnych oględzin, prosimy o kontakt telefoniczny: 22 556 75 12 lub 22 556 77 04 w godzinach od 9.00 do 14.30.

Nieodpłatne przekazanie odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i na koszt podmiotu, któremu przekazano składnik.Opublikował: Grzegorz Głozak
Publikacja dnia: 2017-12-11
Autor: Grzegorz Głozak
Dokument z dnia: 2017-12-11
Dokument oglądany razy: 631
txtbtmdsf