A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu
To jest wersja archiwalna z dnia 2019-05-16, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Działając zgodnie z § 7 oraz § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729), Polski Komitet Normalizacyjny informuje, że posiada zbędny składnik majątku ruchomego przeznaczony do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom.

Wykaz składnika majątku ruchomego

Samochód osobowy Fiat Scudo Panorama Executive 2.0 Multijet 136 KM
Rok produkcji 2010
Pojemność silnika 1997 cm
Liczba miejsc 8
Rodzaj paliwa olej napędowy
Przebieg 148 000 km
Wyposażenie dodatkowe

komplet kół letnich, radioodtwarzacz

Stan techniczny: adekwatny do przebiegu i okresu eksploatacji

Podmioty zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem ww. samochodu proszone są o złożenie pisemnych wniosków z dopiskiem na kopercie „Fiat Scudo” do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa do Kancelarii w godzinach od 7.00 do 15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2019 roku.
Wniosek, zgodnie z § 38 ust. 4 rozporządzenia, powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę, siedzibę, adres i telefon podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;

3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

O przekazaniu składnika decydować będzie kolejność wpływu wniosku do Kancelarii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego oraz ustalenia terminu ewentualnych oględzin, prosimy o kontakt telefoniczny: 22 556 75 12 lub 601455480 w godzinach od 9.00 do 14.30.

Nieodpłatne przekazanie odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i na koszt podmiotu, któremu przekazano składnik.

                     Opublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2019-05-16
Autor: Grzegorz Głozak
Dokument z dnia: 2019-05-16
Dokument oglądany razy: 2 055
txtbtmdsf