A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu

Komunikat Prezesa PKN zawiera wykaz PN oraz informacje o dopuszczeniu do stosowania w ocenie zgodności PN wycofanych.

PKN stosuje zasadę aktualności jednej normy o określonym numerze i tytule. Zgodnie z tą zasadą zatwierdzenie nowej PN powoduje jednocześnie wycofanie normy, która jest zastępowana (staje się normą sprzeczną z aktualną).

Europejskie Organizacje Normalizacyjne dopuszczają stosowanie krajowych norm sprzecznych w terminach określonych w przedmowie do normy EN. Termin ten podany jest w Komunikacie w kolumnie „Aktualna w ocenie zgodności do” i dotyczy daty wycofania Normy Europejskiej. Termin ten wskazuje okres maksymalny, który na potrzeby różnych instytucji i administracji może być inny w wydanych przez nich przepisach.

Z uwagi na częstą praktykę powoływania Polskich Norm w przepisach i potwierdzania zgodności z PN Prezes PKN w odpowiedzi na zapotrzebowanie zainteresowanych na wydłużone stosowanie norm wycofanych ogłasza poniższe comiesięczne Komunikaty.

Komunikaty Prezesa nie naruszają dat ustalonych przez Komisję Europejską w zakresie oceny zgodności z dyrektywami i rozporządzeniami publikowanymi w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) jak również innych dat określonych w innych przepisach zarówno UE, jak i polskich.
Komunikaty nie naruszają również dat ogłaszanych w obwieszczeniach Prezesa PKN dotyczących norm zharmonizowanych w Monitorze Polskim.

Zestawienie Komunikatów Prezesa PKNOpublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2020-09-25
Autor: Marta Hejduk
Dokument z dnia: 2020-09-25
Dokument oglądany razy: 1 844
txtbtmdsf