A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Działając zgodnie z § 6 oraz § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) Polski Komitet Normalizacyjny informuje, że posiada zbędny składnik majątku ruchomego przeznaczony do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom.

Wykaz składnika majątku ruchomego

Samochód osobowy Mitsubishi Lancer Sedan 1.8 Invite, 105 kW
Rok produkcji  2010
Pojemność silnika 1798 cm3
Liczba miejsc 5
Rodzaj paliwa benzyna
Przebieg 102 345 km
Wyposażenie dodatkowe  komplet kół zimowych
Stan techniczny  adekwatny do przebiegu i okresu eksploatacji

Podmioty zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem ww. samochodu proszone są o złożenie pisemnych wniosków o tytule „Mitsubishi” do kancelarii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@pkn.pl w godzinach 7.00 – 15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2020 roku.

Wniosek, zgodnie z § 38 ust. 4 rozporządzenia, powinien zawierać w szczególności:

  1. nazwę, siedzibę, adres i telefon podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
  4. uzasadnienie.

O przekazaniu składnika decydować będzie kolejność wpływu wniosku do kancelarii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego oraz ustalenia terminu ewentualnych oględzin, prosimy o kontakt telefoniczny: 601455480 lub 22 5567512 w godzinach od 9.00 do 14.30.

Nieodpłatne przekazanie odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i na koszt podmiotu, któremu przekazano składnik.

     

  

  

  Opublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2020-09-28
Autor: Grzegorz Głozak
Dokument z dnia: 2019-06-03
Dokument oglądany razy: 4 455
txtbtmdsf