A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu
To jest wersja archiwalna z dnia 2021-04-19, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE. NR SPRAWY WIF.261.3.2021
(identyfikator postępowania w miniPortal UZP 231a775b-9d46-465c-abfb-bd46f2d36590

Ogłoszenie o zamówieniu (2021.04.16) >> (PDF, 93 KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2021.04.16) >>  (PDF, 974 KB)

espd xml (2021.04.16) >> (XML, 191 KB)

espd pdf (2021.04.16) >> (PDF, 66 KB)

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRAWA DO NOWEJ WERSJI DLA POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA. WIF.261.2.2021
Identyfikator postępowania w miniPortal UZP - 439423f2-6ce0-4d77-bc4a-5c625b4af38f

Ogłoszenie o zamówieniu (2021.03.05) >>

Specyfikacja warunków zamówienia (2021.03.05) >>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2021.03.10) >>

Załączniki do SIWZ (2021.03.10)>>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2021.03.11) >>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2021.03.12) >>

Informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia (2021.03.15) >>

Informacja z otwarcia ofert (2021.03.15) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2021.03.29) >>

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-04-19) >> (PDF, 32 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania (2021-04-19) >> (PDF, 33 KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRAWA DO NOWEJ WERSJI DLA POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA. WIF.261.1.2021
Identyfikator postępowania w miniPortal UZP - be809eb6-f415-43f1-b6ef-2ce964184aa5

Ogłoszenie o zamówieniu (2021.02.09) >>

Specyfikacja warunków zamówienia (2021.02.09) >>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2021.02.15) >>

Załączniki do SIWZ (2021.02.15)>>

Informacja o unieważnieniu postępowania (2021.02.19)>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. NR SPRAWY WAD.261.1.2020

Ogłoszenie o zamówieniu (2020.11.25) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020.11.25) >>

Formularz oferty z załącznikami (2020.11.25) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2020.12.01) >>

Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SIWZ (2020.12.01) >>

Informacja z otwarcia ofert (2020.12.04) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2020.12.29) >>


DIALOG TECHNICZNY NR 1/2020

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO NR 1/2020

Odpowiedzi na zapytania do Informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego DT.1.2020


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW. WIF.261.5.2020

Identyfikator postępowania w miniPortal UZP - 9e37d476-f5fa-4da8-aeca-5422dce0c3c8

Ogłoszenie o zamówieniu (2020.10.30) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020.10.30) >>

Tabela CPU Załącznik nr 12 do SIWZ (2020.10.30) >>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i modyfikacja SIWZ (2020.11.05) >>

Załączniki do SIWZ_Dostawa Komputerów (2020.11.05) >>

Informacja z otwarcia ofert (2020.11.09) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2020.11.24) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020.12.04) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SERWERÓW. WIF.261.4.2020

Identyfikator postępowania w miniPortal UZP - d702f113-41f0-45fb-a1f0-032c1e66f69b

Ogłoszenie o zamówieniu (2020.10.15) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020.10.15) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2020.10.20) >>

Odpowiedzi na zapytania i Modyfikacja SIWZ (2020.10.20) >>

Załączniki do SIWZ (2020.10.20)>>

Modyfikacja SIWZ (2020.10.21) >>

Informacja z otwarcia ofert (2020.10.23) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2020.11.04) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020.11.20) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ UTRZYMANIA, WSPARCIA I ROZWOJU SYSTEMU POLSKI ZASÓB NORMALIZACYJNY (PZN). WIF.261.3.2020

Identyfikator postępowania w miniPortal UZP - f70977b2-5b6f-4337-b654-0f66d758afd0

Ogłoszenie o zamówieniu (2020.09.08) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020.09.08) >>

Załączniki do SIWZ (2020.09.15)>>

Informacja z otwarcia ofert (2020.09.17) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2020.10.01) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020.10.30) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP-2 NR SPRAWY WIF.261.2.2020

Identyfikator postępowania w miniPortal UZP 205a13a7-f68e-492c-b422-f73523df4e0f

Ogłoszenie o zamówieniu (2020.05.04) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020.05.04) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2020.05.12) >>

Odpowiedzi na zapytania i Modyfikacja SIWZ (2020.05.12) >>

Załączniki do SIWZ (2020.05.12)>>

Informacje z otwarcia ofert (2020.05.19) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2020.06.05) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020.06.25) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE. NR SPRAWY WIF.261.1.2020

(identyfikator postępowania w miniPortal UZP 61736b13-c4c5-43dc-833e-36d751a385af)

Ogłoszenie o zamówieniu (2020.03.23) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020.03.23) >>

JEDZ - Espd (2020.03.23) >>

Klucz publiczny (2020.03.23) >>

Załącznik do SIWZ (2020.04.30) >>

Informacje z otwarcia ofert (2020.05.04) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2020.05.22) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020.06.25) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. NR SPRAWY WAD.261.3.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.11.29) >>

Formularz oferty (2019.11.29) >>

Informacje z otwarcia ofert (2019.12.09) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.12.17) >>

Ogłoszenie o zawarciu umowy (2020.01.03) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. NR SPRAWY WAD.261.2.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.11.07) >>

Formularz oferty (2019.11.07) >>

Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja ogłoszenia (2019.11.15) >> 

Informacja z otwarcia ofert (2019.11.19) >> 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (2019.11.22) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRAWA DO NOWEJ WERSJI DLA POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA. WIF.261.7.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.11.06) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.11.06) >>

Załączniki do SIWZ (2019-11-12) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.11.15) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.11.27) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.12.20) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (2019.12.20) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH. NR SPRAWY WIF.261.6.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.10.21) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.10.21) >>

Załącznik nr 10 do SIWZ Tabela CPU Benchmarks (2019.10.21) >>

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ (Modyfikacja SIWZ) (2019.10.24) >>

Załączniki do SIWZ (2019-10-24) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.10.29) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.11.14) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.12.09) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH DLA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. NR SPRAWY WAD.261.1.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.10.18) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.10.18) >>

Formularz oferty z załącznikami (2019.10.18) >>

Odpowiedź Zamawiającego na zgłoszony wniosek o wyjaśnienie SIWZ (Modyfikacja SIWZ) (2019.10.25) >> 

Modyfikacja SIWZ (2019.10.25) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.11.04) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.11.12) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA MODERNIZACJĘ SYSTEMU ZAPÓR SIECIOWYCH. NR SPRAWY WIF.261.5.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.09.19) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.09.19) >>

Załączniki do SIWZ (2019-09-25) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.09.27) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.10.09) >> 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.10.23) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPRZEDAŻY BILETÓW LOTNICZYCH WRAZ Z DOSTAWĄ DO POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. NR SPRAWY WRZ.263.1.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.09.19) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.09.19) >>

Formularz oferty z załącznikami (2019.09.20) >> 

Informacja z otwarcia ofert (2019.10.01) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.10.07) >> 


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP-2 NR SPRAWY WIF.261.4.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.05.15) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.05.15) >>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2019.05.20) >>

Załączniki do SIWZ (2019.05.20)>>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2019.05.21) >>

Odpowiedzi na zapytania i Modyfikacja SIWZ (2019.05.21) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.05.24) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.06.10) >> 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.07.05) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE. NR SPRAWY WIF.261.3.2019

(identyfikator postępowania w miniPortal UZP 0b81ad58-c6cc-45b9-ad73-177eddf56376)

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.04.16) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.04.16) >>

JEDZ - Espd (2019.04.16) >>

Klucz publiczny (2019.04.16) >>

Załączniki do SIWZ (2019.05.14)>>

Informacja z otwarcia ofert (2019.05.17) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.05.30) >> 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.07.05) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ UTRZYMANIA, WSPARCIA I ROZWOJU SYSTEMU POLSKI ZASÓB NORMALIZACYJNY (PZN). WIF.261.2.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.03.21) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.03.21) >>

Załączniki do SIWZ (2019.03.26) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.03.29) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.04.18) >> 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.05.21) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRAWA DO NOWEJ WERSJI DLA POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA. WIF.261.1.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.01.23) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.01.23) >>

Załączniki do SIWZ (2019.01.29) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.01.31) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.02.21) >> 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.03.07) >>Opublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2021-04-19
Autor: Marta Hejduk
Dokument z dnia: 2020-09-23
Dokument oglądany razy: 8 118
txtbtmdsf