A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Polski Komitet Normalizacyjny zapewnia obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej
  • przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem komunikatorów internetowych
  • strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych poza wyjątkami wskazanymi w deklaracji dostępności
  • komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. W przypadku konieczności kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić ten fakt minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

W budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie udostępniony jest system wspomagania słuchu w postaci pętli indukcyjnej do obsługi osób słabosłyszących.

Polski Komitet Normalizacyjny zapewnia na stronie internetowej informacje o zakresie działalności PKN w postaci:

  • elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo
  • nagrania treści w polskim języku migowym
  • informacji w tekście łatwym do czytania

Wszelkie informacje dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 67 755.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Opublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2021-09-16
Autor: Marta Hejduk
Dokument z dnia: 2021-09-16
Dokument oglądany razy: 455
txtbtmdsf