A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu

Program prac normalizacyjnych PKN, tworzony zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Radę Normalizacyjną, stanowią programy prac Organów Technicznych (OT) funkcjonujących przy PKN. Jest opublikowany w Wykazie OT (przycisk „Program prac normalizacyjnych PKN”), natomiast programy prac poszczególnych OT są dostępne po wybraniu odpowiedniego OT, a następnie przycisku „Program prac normalizacyjnych PKN”. Obejmuje projekty Norm Europejskich, tematy dotyczące wprowadzania Norm Międzynarodowych, europejskich i międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych oraz opracowania Polskich Norm (PN) własnych i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych (PDN) własnych.
Program prac normalizacyjnych PKN, zamieszczany na stronie internetowej PKN i w Biuletynie Informacji Publicznej PKN, jest aktualizowany na bieżąco.
Propozycje tematów normalizacyjnych można zgłaszać do PKN lub odpowiedniego OT.


Czytaj więcej o programie prac normalizacyjnych PKNOpublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2022-05-27
Autor: Marta Hejduk
Dokument z dnia: 2015-04-15
Dokument oglądany razy: 9 211
txtbtmdsf