A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu

Administratorem danych jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) ul. Świętokrzyska 14,
00-050 Warszawa.
Kontakt z administratorem: adres email info@pkn.pl, formularz kontaktowy lub pisemnie pod adresem siedziby Administratora.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Artur Staśkiewicz, tel. 22 5567661, e-mail: daneosobowe@pkn.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:

  • udziału w pracach normalizacyjnych na podstawie ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1483),
  • zakupu produktów, usług normalizacyjnych i szkoleń na podstawie zawartej umowy,
  • założenia konta, otrzymywania newslettera oraz informacji marketingowych na podstawie wyrażonej zgody,
  • udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania i wnioski na podstawie udzielonej zgody (formularz kontaktowy) lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • rozpatrzenia skarg i wniosków na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej lub ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego na podstawie ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
  • odpowiedzi na petycje na podstawie ustawy o petycjach.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. firmom serwisującym systemy IT, właściwym urzędom oraz europejskim i międzynarodowym organizacjom normalizacyjnym.

Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w przypadku zgody do momentu jej wycofania.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy, obowiązku prawnego, udzielenia odpowiedzi na zapytania lub udziału w systemie normalizacji.Opublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2022-07-12
Autor: Artur Staśkiewicz
Dokument z dnia: 2018-05-25
Dokument oglądany razy: 9 771
txtbtmdsf