A A A K
Strona główna Instrukcja BIP Strona WWW podmiotu

 Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. Zadania PKN polegają na określaniu stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej, organizowaniu i nadzorowaniu działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm oraz reprezentowaniu Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych: CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny), CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki), ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna).

Wizja:

PKN nowoczesną jednostką normalizacyjną, powszechnie rozpoznawalną w Polsce i na świecie, niezależną i otwartą na potrzeby rynku, świadczącą usługi wysokiej jakości.

Misja:

Sprawne organizowanie działalności normalizacyjnej zgodnie z rozwiązaniami europejskimi i międzynarodowymi, wypracowanymi przy aktywnym współudziale zainteresowanych środowisk i stron, prowadzące do popularyzacji stosowania norm i innych dokumentów normalizacyjnych, w celu:

  • wzmocnienia konkurencyjności polskich producentów i usługodawców;
  • ułatwienia wymiany handlowej;
  • zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów i usług.

Cele:

  • zapewnienie sprawnej organizacji prac normalizacyjnych oraz świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie normalizacji;
  • wzrost  aktywnego uczestnictwa w działalności międzynarodowych i regionalnych organizacji normalizacyjnych;
  • rozwój infrastruktury informatycznej umożliwiającej usprawnianie współpracy;
  • popularyzacja i promocja normalizacji (w tym edukacja normalizacyjna);
  • umocnienie roli PKN jako pracodawcy zapewniającego wysoką kulturę pracy i możliwość rozwoju pracowników.

Polski Komitet Normalizacyjny
siedziba: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawaadres do korespondencji: skr. poczt. 411, 00-950 Warszawa 1Opublikował: Przemysław Gałązka
Publikacja dnia: 2022-08-08
Autor: Marta Hejduk
Dokument z dnia: 2015-04-15
Dokument oglądany razy: 769 177
txtbtmdsf