Biuletyn Informacji Publicznej PKN

Współpraca międzynarodowa

Działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na szczeblu europejskim i międzynarodowym obejmują współpracę z międzynarodowymi i europejskimi organizacjami normalizacyjnymi oraz koordynację zadań związanych z negocjowaniem, podpisywaniem oraz realizacją umów i porozumień dwustronnych z jednostkami normalizacyjnymi z innych krajów.

PKN jest członkiem międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych, takich jak: IEC – Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny, CENELEC – Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki oraz krajową organizacją normalizacyjną w ETSI – Europejskim Instytucie Norm Telekomunikacyjnych.

Dzięki członkostwu w tych organizacjach PKN umożliwia polskim interesariuszom aktywny udział w pracach normalizacyjnych europejskich i międzynarodowych instytucji. Przedstawiciele i delegaci PKN reprezentują interesy polskiego systemu normalizacyjnego i polskich interesariuszy w organach zarządczych i technicznych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych.

Dowiedz się więcej nt. współpracy międzynarodowej PKN

Autor: Marta Hejduk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-07-19 08:37przez: Marta Hejduk
Opublikowano:2023-07-19 08:37przez: Przemysław Gałązka
Podmiot udostępniający: Polski Komitet Normalizacyjny
Odwiedziny:2867

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.