Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-06-17 ( Imieniny: Laury, Leszka)

Biuletyn Informacji Publicznej PKN - Petycje

Petycje

Petycje można złożyć:

 • osobiście w Kancelarii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
 • za pośrednictwem poczty na adres: Polski Komitet Normalizacyjny, Ul. Świętokrzyska 14,00-050 Warszawa;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zprsekr@pkn.pl;

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Powinna ona zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko lub nazwa); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji (Polski Komitet Normalizacyjny);
 • wskazanie przedmiotu petycji;
 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w interesie, którego składana jest petycja, powinien wyrazić zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda powinna być dołączona do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja.

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 1. Petycja w sprawie rozszerzenia normy PN_EN 1729-12007 (PDF, 4638KB)
 2. Odpowiedź MEiN do Zainteresowanego (PDF, 384KB)
 3. Odpowiedź PKN do Zainteresowanego (PDF, 4764KB)

Autor: Marta Hejduk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-07-19 08:37przez: Marta Hejduk
Opublikowano:2023-07-19 08:37przez: Przemysław Gałązka
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej PKN
Odwiedziny:13100

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo