Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-06-17 ( Imieniny: Laury, Leszka)

Biuletyn Informacji Publicznej PKN - Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

Każdy ma prawo poinformować Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe Wnioskodawcy
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym
 • wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy

Termin realizacji:

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to PKN niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Tryb odwoławczy

Gdy PKN nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać w następujący sposób:

 • drogą pocztową na adres:
  • Polski Komitet Normalizacyjny
   ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
  lub
  • skr. poczt. 411, 00-950 Warszawa 1
 • drogą elektroniczną:
  lub
  • poprzez ePUAP: /Polski_Komitet_Normalizacyjny/SkrytkaESP
 • osobiście
  • w kancelarii PKN w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, pokój nr 109, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00, z dopiskiem „Wniosek o zapewnienie dostępności”


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Autor: Marta Hejduk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-07-19 08:37przez: Marta Hejduk
Opublikowano:2023-07-19 08:37przez: Przemysław Gałązka
Podmiot udostępniający: Polski Komitet Normalizacyjny
Odwiedziny:2663

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo