Biuletyn Informacji Publicznej PKN

Zamówienia publiczne w trybie ustawy PZP

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W USTALENIU SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - Organizacja spotkania jubileuszowego dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z okazji 100-lecia istnienia instytucji.
1) Zaproszenie do udziały w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia (2024.06.11)>> (PDF, 348KB)
2) Załącznik nr 1 (2024.06.11)>>(DOCX, 29KB)
3) Załącznik nr 2 (2024.06.11)>> (DOCX, 19KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP-2 NR SPRAWY WIF.26.3.2024

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a1847a7a-f659-11ee-b016-82aaee56c84c

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: cds-148610-a1847a7a-f659-11ee-b016-82aaee56c84c

Ogłoszenie o zamówieniu (2024.04.12)>> (PDF, 92KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2024.04.12)>> (PDF, 793KB)

espd xml (2024.04.12) >> (XML, 193KB)

espd pdf (2024.04.12) >> (PDF, 69 KB)

Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SWZ (2024.05.06) >> (PDF, 345KB)

Załączniki do SWZ (2024.05.06)>> (DOCX, 70KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2024.05.13)>> (PDF, 153KB)

Informacja z otwarcia ofert (2024.05.13)>> (PDF, 154KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2024.06.14) >> (PDF, 168kB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE WIF.26.2.2024

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-58170d75-ea90-11ee-b4e0-4ac387c144e3

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-58170d75-ea90-11ee-b4e0-4ac387c144e3

Ogłoszenie o zamówieniu (2024.03.26)>> (PDF, 81KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2024.03.26)>> (PDF, 647KB)

espd xml (2024.03.26) >> (XML, 192 KB)

espd pdf (2024.03.26) >> (PDF, 66 KB)

Odpowiedź na zapytanie do SWZ (2024.04.17) >> (PDF, 160KB)

Załączniki do SWZ (2024.04.22)>> (docx, 78KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2024.04.26)>> (PDF, 155KB)

Informacja z otwarcia ofert (2024.04.26)>> (PDF, 154KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2024.05.17) >> (PDF, 172KB)

 


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ UTRZYMANIA, WSPARCIA I ROZWOJU SYSTEMU POLSKI ZASÓB NORMALIZACYJNY (PZN). WIF.261.1.2024

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ae711af4-e501-11ee-a01e-f641a8763d5f  

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-ae711af4-e501-11ee-a01e-f641a8763d5f

Ogłoszenie o zamówieniu (2024.03.19)>> (PDF, 131KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2024.03.19)>> (PDF, 673KB)

Załączniki do SWZ (2024.03.26)>> (docx, 78KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2024.03.28)>> (PDF, 155KB)

Informacja z otwarcia ofert (2024.03.28)>> (PDF, 154KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2024.04.16) >> (PDF, 172KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2024.05.14)>> (PDF, 68KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ KONFERENCJI JUBILEUSZOWEJ ORAZ GALI JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI 100-LECIA ISTNIENIA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b4f9bea-c470-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b4f9bea-c470-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Ogłoszenie o zamówieniu (2024.02.08)>> (PDF, 121KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2024.02.08)>> (PDF, 957KB)

Załączniki do SWZ (2024.02.08)>> (docx, 102KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2024.02.15)>> (PDF, 323KB)

Informacja z otwarcia ofert (2024.02.19)>> (PDF, 387KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2024.03.05) >> (PDF, 414KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2024.03.20)>> (PDF, 66KB)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy (2024.05.29)>> (PDF, 56KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA NAJEM POWIERZCHNI WRAZ Z CATERINGIEM I OBSŁUGĄ PODCZAS GALI JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 100-LECIA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-356c7864-9289-11ee-ba3b-4e891c384685

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-356c7864-9289-11ee-ba3b-4e891c384685

Ogłoszenie o zamówieniu (2023.12.05) >> (PDF, 155KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2023.12.05)>> (PDF, 1097KB)

Załączniki do SWZ (2023.12.05)>> (DOCX, 78KB)

Ogłoszenie o zamówieniu_modyfikacja (2023.12.13)>> (PDF, 112KB)

Modyfikacja SWZ_WRZ.261.2.2023 (2023.12.13)>> (PDF, 352KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2023.12.18)>> (PDF, 315KB)

Informacja z otwarcia ofert (2023.12.19)>> (PDF, 318KB)

Ogłoszenie Wyboru Oferty (2024.01.12)>> (PDF, 168KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2024.02.07)>> (PDF, 66KB)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy (2024.05.27)>> (PDF, 55KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRZEDŁUŻENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA PRODUKTÓW FIRMY DELL EMC WIF.261.6.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e139a7c1-7a48-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-e139a7c1-7a48-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ogłoszenie o zamówieniu (2023.11.08) >> (PDF, 128 KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2023.11.08) >> (PDF, 1002 KB)

Załączniki do SWZ (2023.11.15)>> (DOCX, 61KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2023.11.17)>> (PDF, 155KB)

Informacja z otwarcia ofert (2023.11.17) >> (PDF, 157KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2023.12.01) >> (PDF, 177KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2023.12.15)>> (PDF, 67KB)

 


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ UTRZYMANIA, WSPARCIA I ROZWOJU SYSTEMU POLSKI ZASÓB NORMALIZACYJNY (PZN). WIF.261.5.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3805943b-68d0-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-3805943b-68d0-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ogłoszenie o zamówieniu (2023.10.13) >> (PDF, 131 KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2023.10.13) >> (PDF, 659 KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2023.10.20)>> (PDF, 152KB)

Informacja z otwarcia ofert (2023.10.23) >> (PDF, 158KB)

Informacja o unieważnieniu postępowania (2024.02.07)>> (PDF, 214KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2024.02.26)>> (PDF, 60KB)

 


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA BAZODANOWEGO MARKLOGIC WIF.261.4.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:   https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb47b212-4d54-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-eb47b212-4d54-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ogłoszenie o zamówieniu (2023.09.07) >> (PDF, 58 KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2023.09.07) >> (PDF, 593 KB)

Załączniki do SWZ (2023.09.13)>> (DOCX, 77KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2023.09.14)>> (PDF, 155KB)

Informacja z otwarcia ofert (2023.09.15) >> (PDF, 155KB)

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia (2023.10.06)>> (PDF, 176KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2023.10.19)>> (PDF, 32KB)

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA BAZODANOWEGO MARKLOGIC WIF.261.3.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:   https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ddbe6a9-40d2-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-2ddbe6a9-40d2-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ogłoszenie o zamówieniu (2023.08.23) >> (PDF, 136 KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2023.08.23) >> (PDF, 598 KB)

Załączniki do SWZ (2023.08.29)>> (DOCX, 77KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2023.08.30)>> (PDF, 155KB)

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia (2023.09.01)>> (PDF, 156KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2023.09.06)>> (PDF, 56KB)

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP-2 NR SPRAWY WIF.261.2.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ef504dad-f47d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-ef504dad-f47d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Ogłoszenie o zamówieniu (2023.05.18) >> (PDF, 129 KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2023.05.18) >> (PDF, 671 KB)

Załączniki do SWZ (2023.05.24)>> (DOCX, 78KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2023.05.26)>> (PDF, 155KB)

Informacja z otwarcia ofert (2023.05.26) >> (PDF, 158KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2023.06.20) >> (PDF, 175KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2023.07.06) >> (PDF, 34KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE WIF.261.1.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68c59145-d2c2-11ed-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-68c59145-d2c2-11ed-9355-06954b8c6cb9

Ogłoszenie o zamówieniu (2023.04.11) >> (PDF, 39 KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2023.04.11) >> (PDF, 626 KB)

espd xml (2023.04.11) >> (XML, 246 KB)

espd pdf (2023.04.11) >> (PDF, 80 KB)

Załączniki do SWZ – wersja edytowalna (2023-04-27) >> (DOCX, 64KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2023.04.28) >> (PDF, 155KB)

Informacja z otwarcia ofert (2023.05.08) >> (PDF, 157KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2023.05.26) >> (PDF, 172KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2023.07.03) >> (PDF, 33KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POLSKIM KOMITECIE NORMALIZACYJNYM

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-9379eac0-5454-11ed-9171-f6b7c7d59353

 


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRZEDŁUŻENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA PRODUKTÓW FIRMY DELL EMC WIF.261.6.2022
Identyfikator postępowania w miniPortal UZP:
505ba7c3-2bdf-421f-8846-dd80d1b2043e

Ogłoszenie o zamówieniu (2022.09.08)>> (PDF, 55KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2022.09.08)>> (PDF, 599KB)

Załączniki do SWZ (2022.09.14)>> (DOCX, 75KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2022.09.15) >> (PDF, 155KB)

Informacja z otwarcia ofert (2022.09.16) >> (PDF, 154KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2022.09.29) >> (PDF, 154KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022.10.27)>> (PDF, 64KB)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy (2023.12.15)>> (PDF, 55KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROZBUDOWĘ KLASTRA WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI: DOSTAWA OBUDOWY DLA SERWERÓW KASETOWYCH DELL POWEREDGE MX740C WIF.261.5.2022

Identyfikator postępowania w miniPortal UZP 52163397-4a3a-4fc6-af49-7397736f59b5

Ogłoszenie o zamówieniu (2022.06.20)>> (PDF, 128KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2022.06.20)>> (PDF, 594KB)

Załączniki do SWZ (2022.06.24)>> (PDF, 75KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2022.06.27) >> (PDF, 155KB)

Informacja z otwarcia ofert (2022.06.28) >> (PDF, 154KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2022.07.19) >> (PDF, 127KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022.08.01)>> (PDF, 65KB)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy (2023.01.19)>> (PDF, 114KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ UTRZYMANIA, WSPARCIA I ROZWOJU SYSTEMU POLSKI ZASÓB NORMALIZACYJNY (PZN). WIF.261.2.2022

Identyfikator postępowania w miniPortal UZP: 765de99e-a275-46d7-af65-050faf9cb706

Ogłoszenie o zamówieniu (2022.05.25)>> (PDF, 131KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2022.05.25)>> (PDF, 594KB)

Załączniki do SWZ (2022.05.31)>> (DOCX, 74KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2022.06.01) >> (PDF, 154KB)

Informacja z otwarcia ofert (2022.06.02) >> (PDF, 157KB)

Wybór najkorzystniejszej oferty (2022.06.22) >> (PDF, 153KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022.07.22)>> (PDF, 66KB)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy (2023.09.13)>> (PDF, 61KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP-2 NR SPRAWY WIF.261.4.2022

Identyfikator postępowania w miniPortal UZP: 4585ba29-cc71-4c05-83ce-a2fde68c545d

Ogłoszenie o zamówieniu (2022.05.19)>> (PDF, 127KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2022.05.19)>> (PDF, 675KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2022.05.25) >> (PDF, 39KB)

Modyfikacja SWZ (2022.05.25)>> (PDF, 170KB)

Załączniki do SWZ (2022.05.25)>> (DOCX, 74KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2022.05.26) >> (PDF, 155KB)

Informacja z otwarcia ofert (2022.05.27) >> (PDF, 154KB)

Wybór najkorzystniejszej oferty (2022.06.13) >> (PDF, 157KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022.07.19) >> (PDF, 34KB)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy (2023.07.26) >> (PDF, 59KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE. NR SPRAWY WIF.261.3.2022
(identyfikator postępowania w miniPortal UZP 4cee02f4-50c4-4e6a-a8d3-23092a9c7007

Ogłoszenie o zamówieniu (2022.04.19)>> (PDF, 115KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2022.04.19)>> (PDF, 512KB)

Załącznik nr 6 - JEDZ (2022.04.19)>> (PDF, 88KB)

Modyfikacja SWZ (2022.04.29)>> (PDF, 210KB)

Załączniki do SWZ (2022.05.11)>> (DOCX, 61KB)

Modyfikacja SWZ (2022.05.13)>> (PDF, 597KB)

Załącznik 8 do SWZ (2022.05.13)>> (DOCX, 45KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2022.05.16) >> (PDF, 154KB)

Informacja z otwarcia ofert (2022.05.17) >> (PDF, 158KB)

Wybór najkorzystniejszej oferty (2022.05.31) >> (PDF, 177KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2022.07.01) >> (PDF, 97KB)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy (2023.06.27)>> (PDF, 51KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE PORTALU OBSŁUGI KLIENTA. NR SPRAWY WIF.261.1.2022

identyfikator postępowania w miniPortal UZP 73b9f708-c85c-44f7-a21c-92969e173a9d

Ogłoszenie o zamówieniu (2022.02.04)>> (PDF, 125 KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2022.02.04) >> (PDF, 730 KB)

Załącznik nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (2022.02.04) >> (PDF, 696 KB)

Załącznik nr 8 do SWZ – Protokół Dialogu Technicznego (2022.02.04) >> (PDF, 2279 KB)

espd-request xml (2022.02.04) >> (XML, 246 KB)

espd-request pdf (2022.02.04) >> (PDF, 82 KB)

Odpowiedzi na zapytania do SWZ (2022.02.22) >> (PDF, 233KB)

Odpowiedzi na zapytania do SWZ (2022.02.24) >> (PDF, 211KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2022.03.02) >> (PDF, 115KB)

Odpowiedzi na zapytania do SWZ (2022.03.02) >> (PDF, 214KB)

Załączniki do SWZ (2022.03.04)>> (DOCX, 72 KB)

Odpowiedzi na zapytania do SWZ (2022.03.07) >> (PDF, 175KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2022.03.08) >> (PDF, 152KB)

Informacja z otwarcia ofert (2022.03.10) >> (PDF, 154KB)

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (2022.03.18) >> (PDF, 155KB) 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2022.04.08) >> (PDF, 175KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2022.05.20) >> (PDF, 125KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA PRZEWOZY LOTNICZE. NR SPRAWY WRZ.261.1.2021

Identyfikator postępowania w miniPortal UZP e08141b3-42b2-4cbd-8daf-3666e4d3ebbe

Ogłoszenie o zamówieniu (2021.11.17) >>  (PDF, 157 KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2021.11.17) >>  (PDF, 909 KB)

Formularz oferty z załącznikami (2021.11.17) >>  (DOCX, 27 KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2021.11.17)>>  (PDF, 418 KB)

Informacja z otwarcia ofert (2021.11.29) >> (PDF, 213KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( 2021.12.20) >> (PDF, 219KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania ( 2022.01.11)>> (PDF, 66KB)

Ogłoszenie o wykonaniu postępowania (2024.01.30)>> (PDF, 58KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRZEDŁUŻENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA PRODUKTÓW FIRMY DELL EMC WIF.261.7.2021

Identyfikator postępowania w miniPortal UZP:
8cfacd33-9fdc-4839-8217-d2b2aae98076

Ogłoszenie o zamówieniu (2021.11.09) >> (PDF, 55 KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2021.11.09) >> (PDF, 570 KB)

Załączniki do SWZ (2021-11-16) >> (DOCX, 68KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2021.11.17) >> (PDF, 152KB)

Informacja z otwarcia ofert (2021.11.18) >> (PDF, 153KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2021.11.25)>> (PDF, 155KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021.12.08)>> (PDF, 33KB)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy (2021.12.22)>> (PDF, 31KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROZBUDOWĘ KLASTRA WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI: DOSTAWA SERWERÓW KASETOWYCH, PAMIĘCI RAM, ZASILACZY DO OBUDOWY KASETOWEJ WIF.261.6.2021

Identyfikator postępowania
77c98afb-3498-42fb-86f7-c46726901586

Ogłoszenie o zamówieniu (2021.10.11) >> (PDF, 60 KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2021.10.11) >> (PDF, 1063 KB)

Załączniki do SWZ (2021-10-19) >> (DOCX, 80KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2021.10.20) >> (PDF, 154KB)

Informacja z otwarcia ofert (2021.10.21) >> (PDF, 145KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2021.10.29)>>(PDF, 158KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-11-09) >> (PDF, 33KB)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy (2021.12.08)>> (PDF, 33KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRAWA DO NOWEJ WERSJI DLA POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA CZ. 2 WIF.261.5.2021

Identyfikator postępowania
5b623275-82f9-4cb1-94b3-c80e0cc9bf37

Ogłoszenie o zamówieniu (2021.10.06) >> (PDF, 55 KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2021.10.06) >> (PDF, 492 KB)

Załączniki do SWZ (2021.10.11) >> (DOCX, 70 KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2021.10.13) >> (PDF, 151KB)

Informacja z otwarcia ofert (2021.10.14) >> (PDF, 161KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2021.10.29)>>(PDF, 156KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-11-17) >> (PDF, 66KB)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy (2021.12.22)>> (PDF, 31KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP-2 NR SPRAWY WIF.261.4.2021

Identyfikator postępowania w miniPortal UZP: 7a1c7d67-9ffd-4778-88d0-d7b81d5c12c0

Ogłoszenie o zamówieniu (2021.05.11) >> (PDF, 103 KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2021.05.11) >> (PDF, 630 KB)

Załączniki do SWZ (2021.05.17)>> (DOCX, 71 KB)

Odpowiedzi na zapytania do SWZ  (2021.05.17)>> (PDF, 262KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2021.05.17) >> (PDF, 26KB)

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz Modyfikacja SWZ (2021.05.19)>> (PDF, 169KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2021.05.19) >> (PDF, 26KB)

Odpowiedzi na zapytania do SWZ (2021.05.24)>> (PDF, 229KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2021.05.27)>> (PDF, 152KB)

Informacja z otwarcia ofert (2021.05.27) >> (PDF, 152KB)

Wybór najkorzystniejszej oferty (2021.06.15) >> (PDF, 195KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-06-29) >> (PDF, 33 KB)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy (2022.07.20)>> (PDF, 53KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE. NR SPRAWY WIF.261.3.2021
(identyfikator postępowania w miniPortal UZP 231a775b-9d46-465c-abfb-bd46f2d36590

Ogłoszenie o zamówieniu (2021.04.16) >> (PDF, 93 KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (2021.04.16) >>  (PDF, 974 KB)

espd xml (2021.04.16) >> (XML, 191 KB)

espd pdf (2021.04.16) >> (PDF, 66 KB)

Załączniki do SWZ (2021.05.11)>> (DOCX, 58 KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2021.05.13)>> (PDF, 153KB)

Informacja z otwarcia ofert (2021.05.13) >> (PDF, 155KB)

Wybór najkorzystniejszej oferty (2021.05.26) >> (PDF, 174KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2021.06.21) >> (PDF, 93KB)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy (2022.07.19)>> (PDF, 29KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRAWA DO NOWEJ WERSJI DLA POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA. WIF.261.2.2021
Identyfikator postępowania w miniPortal UZP - 439423f2-6ce0-4d77-bc4a-5c625b4af38f

Ogłoszenie o zamówieniu (2021.03.05) >>

Specyfikacja warunków zamówienia (2021.03.05) >>

Odpowiedzi na zapytania do SWZ (2021.03.10) >>

Załączniki do SWZ (2021.03.10)>>

Odpowiedzi na zapytania do SWZ (2021.03.11) >>

Odpowiedzi na zapytania do SWZ (2021.03.12) >>

Informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia (2021.03.15) >>

Informacja z otwarcia ofert (2021.03.15) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2021.03.29) >>

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-04-19) >> (PDF, 32 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania (2021-04-19) >> (PDF, 33 KB)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy (2021.05.06)>> (PDF, 30KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRAWA DO NOWEJ WERSJI DLA POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA. WIF.261.1.2021
Identyfikator postępowania w miniPortal UZP - be809eb6-f415-43f1-b6ef-2ce964184aa5

Ogłoszenie o zamówieniu (2021.02.09) >>

Specyfikacja warunków zamówienia (2021.02.09) >>

Odpowiedzi na zapytania do SWZ (2021.02.15) >>

Załączniki do SWZ (2021.02.15)>>

Informacja o unieważnieniu postępowania (2021.02.19)>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. NR SPRAWY WAD.261.1.2020

Ogłoszenie o zamówieniu (2020.11.25) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020.11.25) >>

Formularz oferty z załącznikami (2020.11.25) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2020.12.01) >>

Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SIWZ (2020.12.01) >>

Informacja z otwarcia ofert (2020.12.04) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2020.12.29) >>


DIALOG TECHNICZNY NR 1/2020

 

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO NR 1/2020

Odpowiedzi na zapytania do Informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego DT.1.2020

 

Informacja o zakończeniu Dialogu Technicznego nr DT.1.2020 (PDF, 158 KB)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW. WIF.261.5.2020

Identyfikator postępowania w miniPortal UZP - 9e37d476-f5fa-4da8-aeca-5422dce0c3c8

Ogłoszenie o zamówieniu (2020.10.30) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020.10.30) >>

Tabela CPU Załącznik nr 12 do SIWZ (2020.10.30) >>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i modyfikacja SIWZ (2020.11.05) >>

Załączniki do SIWZ_Dostawa Komputerów (2020.11.05) >>

Informacja z otwarcia ofert (2020.11.09) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2020.11.24) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020.12.04) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SERWERÓW. WIF.261.4.2020

Identyfikator postępowania w miniPortal UZP - d702f113-41f0-45fb-a1f0-032c1e66f69b

Ogłoszenie o zamówieniu (2020.10.15) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020.10.15) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2020.10.20) >>

Odpowiedzi na zapytania i Modyfikacja SIWZ (2020.10.20) >>

Załączniki do SIWZ (2020.10.20)>>

Modyfikacja SIWZ (2020.10.21) >>

Informacja z otwarcia ofert (2020.10.23) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2020.11.04) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020.11.20) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ UTRZYMANIA, WSPARCIA I ROZWOJU SYSTEMU POLSKI ZASÓB NORMALIZACYJNY (PZN). WIF.261.3.2020

Identyfikator postępowania w miniPortal UZP - f70977b2-5b6f-4337-b654-0f66d758afd0

Ogłoszenie o zamówieniu (2020.09.08) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020.09.08) >>

Załączniki do SIWZ (2020.09.15)>>

Informacja z otwarcia ofert (2020.09.17) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2020.10.01) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020.10.30) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP-2 NR SPRAWY WIF.261.2.2020

Identyfikator postępowania w miniPortal UZP 205a13a7-f68e-492c-b422-f73523df4e0f

Ogłoszenie o zamówieniu (2020.05.04) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020.05.04) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2020.05.12) >>

Odpowiedzi na zapytania i Modyfikacja SIWZ (2020.05.12) >>

Załączniki do SIWZ (2020.05.12)>>

Informacje z otwarcia ofert (2020.05.19) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2020.06.05) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020.06.25) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE. NR SPRAWY WIF.261.1.2020

(identyfikator postępowania w miniPortal UZP 61736b13-c4c5-43dc-833e-36d751a385af)

Ogłoszenie o zamówieniu (2020.03.23) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020.03.23) >>

JEDZ - Espd (2020.03.23) >>

Klucz publiczny (2020.03.23) >>

Załącznik do SIWZ (2020.04.30) >>

Informacje z otwarcia ofert (2020.05.04) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2020.05.22) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020.06.25) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. NR SPRAWY WAD.261.3.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.11.29) >>

Formularz oferty (2019.11.29) >>

Informacje z otwarcia ofert (2019.12.09) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.12.17) >>

Ogłoszenie o zawarciu umowy (2020.01.03) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. NR SPRAWY WAD.261.2.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.11.07) >>

Formularz oferty (2019.11.07) >>

Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja ogłoszenia (2019.11.15) >> 

Informacja z otwarcia ofert (2019.11.19) >> 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (2019.11.22) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRAWA DO NOWEJ WERSJI DLA POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA. WIF.261.7.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.11.06) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.11.06) >>

Załączniki do SIWZ (2019-11-12) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.11.15) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.11.27) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.12.20) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (2019.12.20) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH. NR SPRAWY WIF.261.6.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.10.21) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.10.21) >>

Załącznik nr 10 do SIWZ Tabela CPU Benchmarks (2019.10.21) >>

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ (Modyfikacja SIWZ) (2019.10.24) >>

Załączniki do SIWZ (2019-10-24) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.10.29) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.11.14) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.12.09) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH DLA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. NR SPRAWY WAD.261.1.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.10.18) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.10.18) >>

Formularz oferty z załącznikami (2019.10.18) >>

Odpowiedź Zamawiającego na zgłoszony wniosek o wyjaśnienie SIWZ (Modyfikacja SIWZ) (2019.10.25) >> 

Modyfikacja SIWZ (2019.10.25) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.11.04) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.11.12) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA MODERNIZACJĘ SYSTEMU ZAPÓR SIECIOWYCH. NR SPRAWY WIF.261.5.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.09.19) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.09.19) >>

Załączniki do SIWZ (2019-09-25) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.09.27) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.10.09) >> 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.10.23) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPRZEDAŻY BILETÓW LOTNICZYCH WRAZ Z DOSTAWĄ DO POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. NR SPRAWY WRZ.263.1.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.09.19) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.09.19) >>

Formularz oferty z załącznikami (2019.09.20) >> 

Informacja z otwarcia ofert (2019.10.01) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.10.07) >> 


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP-2 NR SPRAWY WIF.261.4.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.05.15) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.05.15) >>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2019.05.20) >>

Załączniki do SIWZ (2019.05.20)>>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2019.05.21) >>

Odpowiedzi na zapytania i Modyfikacja SIWZ (2019.05.21) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.05.24) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.06.10) >> 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.07.05) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE. NR SPRAWY WIF.261.3.2019

(identyfikator postępowania w miniPortal UZP 0b81ad58-c6cc-45b9-ad73-177eddf56376)

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.04.16) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.04.16) >>

JEDZ - Espd (2019.04.16) >>

Klucz publiczny (2019.04.16) >>

Załączniki do SIWZ (2019.05.14)>>

Informacja z otwarcia ofert (2019.05.17) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.05.30) >> 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.07.05) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ UTRZYMANIA, WSPARCIA I ROZWOJU SYSTEMU POLSKI ZASÓB NORMALIZACYJNY (PZN). WIF.261.2.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.03.21) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.03.21) >>

Załączniki do SIWZ (2019.03.26) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.03.29) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.04.18) >> 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.05.21) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRAWA DO NOWEJ WERSJI DLA POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA. WIF.261.1.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.01.23) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.01.23) >>

Załączniki do SIWZ (2019.01.29) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.01.31) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.02.21) >> 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.03.07) >>

Autor: Marta Hejduk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-07-19 08:37przez: Marta Hejduk
Opublikowano:2023-07-19 14:13przez: Przemysław Gałązka
Zmodyfikowano:2024-06-14 14:10przez:
Podmiot udostępniający: Polski Komitet Normalizacyjny
Odwiedziny:23780

Rejestr zmian

 • [2024-06-14 14:10:09]Opublikowano do WIF.26.3.2024: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2024-06-11 10:11:53]Opublikowano: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W USTALENIU SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - Organizacja spotkania jubileuszowego dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z okazji 100-lecia istnienia instytucji.
 • [2024-05-29 12:39:20]Grzegorz GłozakDodano do ogłoszenia POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ KONFERENCJI JUBILEUSZOWEJ ORAZ GALI JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI 100-LECIA ISTNIENIA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 • [2024-05-27 09:12:50]Grzegorz Głozakdodano do ogłoszenia POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA NAJEM POWIERZCHNI WRAZ Z CATERINGIEM I OBSŁUGĄ PODCZAS GALI JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 100-LECIA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 • [2024-05-17 11:04:29]Opublikowano do WIF.26.2.2024: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2024-05-14 11:35:28]Grzegorz GłozakDodano do WIF.261.1.2024 - Ogłoszenie o wyniku postępowania
 • [2024-05-13 14:40:31]Grzegorz GłozakOpublikowano w WIF.26.3.2024: Informacja z otwarcia ofert
 • [2024-05-13 10:15:34]Grzegorz GłozakDodano do WIF.26.3.2024 - Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • [2024-05-06 12:57:27]Opublikowano do ogłoszenia nr WIF.26.3.2024: Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SWZ oraz załączniki do SWZ
 • [2024-04-26 12:53:40]Opublikowano w WIF.261.2.2024: Informacja z otwarcia ofert
 • [2024-04-26 10:05:29]Grzegorz Głozakaktualizacja
 • [2024-04-22 09:01:13]Opublikowano do WIF.26.2.2024: Załączniki do SWZ
 • [2024-04-17 15:00:23]Opublikowano do WIF.26.2.2024: Odpowiedzi na zapytania do SWZ
 • [2024-04-16 12:20:42]Opublikowano do WIF.261.1.2024 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2024-04-12 10:09:19]Opublikowano: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP-2 NR SPRAWY WIF.26.3.2024
 • [2024-03-28 13:39:22]Opublikowano w WIF.261.1.2024: Informacja z otwarcia ofert
 • [2024-03-28 10:51:41]Opublikowano do WIF.261.1.2024 - Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • [2024-03-26 12:41:35]Opublikowanie: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE WIF.26.2.2024
 • [2024-03-26 08:56:47]Opublikowano do zamówienia nr WIF.261.1.2024: Załączniki do SWZ
 • [2024-03-20 15:13:07]Opublikowano Ogłoszenie o wyniku postępowania do postępowania POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ KONFERENCJI JUBILEUSZOWEJ ORAZ GALI JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI 100-LECIA ISTNIENIA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
 • [2024-03-19 11:33:38]Opublikowano POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ UTRZYMANIA, WSPARCIA I ROZWOJU SYSTEMU POLSKI ZASÓB NORMALIZACYJNY (PZN). WIF.261.1.2024 - Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja warunków zamówień
 • [2024-03-05 15:25:53]Opublikowano do WRZ.261.1.2024 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2024-02-26 12:25:55]Dodano do WIF.261.5.2023 - Ogłoszenie o wyniku postępowania
 • [2024-02-19 13:50:32]Dodano do WRZ.261.1.2024 - Informacja z otwarcia ofert
 • [2024-02-15 14:10:30]Dodano do WRZ.261.1.2024 - Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • [2024-02-08 12:21:34]Dodano - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA NAJEM POWIERZCHNI WRAZ Z CATERINGIEM I OBSŁUGĄ PODCZAS GALI JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 100-LECIA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO NA ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ KONFERENCJI JUBILEUSZOWE
 • [2024-02-07 15:01:57]Dodano do ogłoszenia nr WIF.261.5.2023: Informacje o unieważnieniu postępowania
 • [2024-02-07 12:47:33]Dodano do WRZ.261.2.2023: Ogłoszenie o wyniku postępowania
 • [2024-01-30 09:07:44]Dodano do ogłoszenia WRZ.261.1.2021: Ogłoszenie o wykonaniu postępowania
 • [2024-01-15 14:17:10]Dodano ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W USTALENIU SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
 • [2024-01-12 13:04:28]dodano do ogłoszenia POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA NAJEM POWIERZCHNI WRAZ Z CATERINGIEM I OBSŁUGĄ PODCZAS GALI JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 100-LECIA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO - Ogłoszenie Wyboru Oferty
 • [2023-12-19 14:11:58]Dodano do WRZ.261.2.2023 - Informacja z otwarcia ofert
 • [2023-12-18 10:27:27]Dodano do WRZ.261.2.2023 - : Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • [2023-12-15 10:36:03]Dodano do WIF.261.6.2023 - Ogłoszenie o wyniku postępowania
 • [2023-12-15 10:25:24]Dodano do WIF.261.6.2022 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 • [2023-12-13 09:39:08]Dodano do WRZ.261.2.2023 - Ogłoszenie o zamówieniu modyfikacja i Modyfikacja SWZ_WRZ
 • [2023-12-05 16:54:31]Dodano ogłoszenie: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA NAJEM POWIERZCHNI WRAZ Z CATERINGIEM I OBSŁUGĄ PODCZAS GALI JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 100-LECIA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
 • [2023-12-01 15:49:15]Dodano do WIF.261.6.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • [2023-11-17 14:03:30]Dodano do WIF.261.6.2023 - Informacja z otwarcia ofert
 • [2023-11-17 10:08:19]Dodano do WIF.261.6.2023 - Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • [2023-11-15 13:18:23]Dodano ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W USTALENIU SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami
 • [2023-11-15 12:53:06]Dodano do WIF.261.6.2023 - załączniki do SWZ
 • [2023-11-08 12:45:39]Dodano POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRZEDŁUŻENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA PRODUKTÓW FIRMY DELL EMC WIF.261.6.2023 - ogłoszenie oraz SWZ
 • [2023-10-23 15:54:36]Przemysław GałązkaDodano do WIF.261.5.2023 - Informacja z otwarcia ofert
 • [2023-10-20 16:43:51]Przemysław GałązkaDodano do WIF.261.5.2023 - Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • [2023-10-19 14:17:35]Dodano do WIF.261.4.2023 - Ogłoszenie o wyniku postępowania
 • [2023-10-13 11:26:37]Dodano - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ UTRZYMANIA, WSPARCIA I ROZWOJU SYSTEMU POLSKI ZASÓB NORMALIZACYJNY (PZN). WIF.261.5.2023 - ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ
 • [2023-10-06 14:17:01]Dodano do WIF.261.4.2023 - Informacje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
 • [2023-09-15 14:49:30]Dodano WIF.261.4.2023 - Informacja z otwarcia ofert
 • [2023-09-14 14:30:02]Dodano do WIF.261.4.2023 - Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • [2023-09-13 13:00:04]Dodano do WIF.261.2.2022 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 • [2023-09-13 10:41:39]Dodano do WIF.261.4.2023 - załączniki do SWZ
 • [2023-09-07 15:11:37]Dodano POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA BAZODANOWEGO MARKLOGIC WIF.261.4.2023
 • [2023-09-06 12:53:45]Dodano do WIF.261.3.2023 - Ogłoszenie o wyniku postępowania
 • [2023-09-01 15:12:40]Dodano do WIF.261.3.2023 - Informacje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia do
 • [2023-08-30 14:53:00]Dodano do WIF.261.3.2023 - Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • [2023-08-29 09:53:56]Dodano załączniki do SWZ do WIF.261.3.2023
 • [2023-08-23 14:41:06]Zamieszczenie POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA BAZODANOWEGO MARKLOGIC WIF.261.3.2023
 • [2023-07-26 10:24:17]Grzegorz GłozakWIF.261.4.2022 oglszenie o wykonaniu umowy